Strefa podróżnika

Na granicy

Jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy?

Przed odbyciem podróży należy się upewnić, że posiada się wszelkie dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy kraju, do którego podróżujesz. W szczególności są to:
? wizy (jeżeli nie obowiązuje umowa o ruchu bezwizowym);
? ważny paszport;
? ważny "nowy" dowód osobisty (uprawnia jedynie do przekraczania granic krajów Unii Europejskiej oraz jest dokumentem potwierdzającym tożsamość przy odprawie krajowej);

Inne tematy: