Strefa podróżnika

Pomoc konsularna

Aresztowanie za granicą

Jeśli zostaniemy aresztowani za granicą, konsul poinformuje o tym zdarzeniu naszą rodzinę oraz w jej imieniu dowie się wszystkich szczegółów dlaczego tak się stało, ile będzie trwała procedura sądowa oraz o ewentualnej możliwości zwolnienia. Konsul powinien w takiej sytuacji dostarczyć osobie aresztowanej listę adwokatów cieszących się zaufaniem konsulatu. Może również odwiedzać osobę aresztowaną w areszcie i pośredniczyć między nią a rodziną .

Inne tematy: