Strefa podróżnika

Pomoc konsularna

Strata pieniędzy

Jeśli ktoś nas okradnie albo zgubimy wszystkie posiadane przez nas pieniądze i karty kredytowe konsul może nam pomóc skontaktować się z naszą rodziną . Jeśli nie istnieje inna możliwość przekazania pieniędzy wówczas po wpłaceniu przez rodzinę pieniędzy na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, mogą one zostać nam wypłacone do ręki przez Konsula. W skrajnych przypadkach konsulat RP może udzielić nam pożyczki na powrót do Polski , po wcześniejszym zobowiązaniu się do jej oddania.

Inne tematy: