Programy wsparcia podróży służbowych

 


 

Różne Potrzeby - Różne Rozwiązania

 

Chcemy mieć pewność, że dostarczamy najlepsze możliwe rozwiązania, które precyzyjnie pasują do potrzeb Twojej firmy. Nie są to sztywne kryteria - stanowią raczej ogólne ramy, które pozwolą lepiej zaadresować nasze działania, dzięki czemu Twoja firma uzyska największe możliwe korzyści przystępując do Amin Corporate Travel.

____________________________________________________________________________________________________________

Program Small Business   

Twoja firma stosunkowo rzadko korzysta z usług linii lotniczych , jednak poważnie myśli podróżach biznesowych. Firma potrzebuje pomocy przy planowaniu i znajdywaniu najkorzystniejszych lotów.

______________________________________________________________________________________________________________

Program Medium Business   

 

Twoja firma regularnie korzysta z usług linii lotniczych. Podróże są ważną częścią działalności firmy. Firma potrzebuje doświadoczonego konsultanta do dyspozycji przy planowaniu i rezerwacji biletów lotniczych z możliwością wprowadzania szybkich zmian.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Program Large Business

    

Twoja firma bardzo często korzysta z usług linii lotniczych. Podróżującymi są także szefowie i dyrektorzy, którzy wymagają specjalnego traktowania. Podróże są jednym z kluczowych elementów działalności firmy. Firma potrzebuje doświadoczonego konsultanta do dyspozycji przy planowaniu i rezerwacji biletów lotniczych z możliwością wprowadzania szybkich zmian. Firma wymaga także pełnej kontroli nad kosztami ponoszonymi w związku z podróżowaniem - raporty i zestawienia są tu wręcz koniecznością.

__________________________________________________________________________________________________________