Umowy Trójstronne

W celu optymalizacji kosztów podróży w Państwa firmie jak również umożliwienia korzystania z przelotów na preferencyjnych warunkach oferujemy pomoc Amin Travel w zawieraniu umów trójstronnych z liniami lotniczymi.

Podpisanie umowy jest każdorazowo poprzedzone rozmową z Państwem. Przygotowujemy dla Państwa porównanie stawek specjalnych i dodatkowych usług w ramach tychże stawek oferowanych przez daną linię lotniczą ze stawkami oferowanymi przez pozostałe linie na analogicznej trasie.

Na podstawie przygotowanych przez nas danych Państwo podejmujecie decyzję najkorzystniejszą z punktu widzenia firmy.