Raporty i Zestawienia

Na Państwa życzenie przygotowujemy raporty zawierające wykaz zakupionych przez Państwa usług.

W zależności od potrzeb zestawienia mogą być generowane w cyklach miesięcznych lub dłuższych. Jest to każdorazowo ustalane z Klientem, podobnie jak dane jakie raport ma zawierać i kryteria wg których ma być przygotowany.

Raportowanie pozwala na kontrolowanie wydatków ponoszonych na podróże w Państwa firmie.